idi:

Plaża Miejska w Giżycku

01. Lokalizacja Giżycko(Polska)
02. Etap realizacji Projekt koncepcyjny
03. Data projektu 2014
04. Opis
Główną inspiracją w kształtowaniu zagospodarowania terenu są naturalne formy powstałe w wyniku działania lodowca. Jest to bezpośrednie nawiązanie do idei zagospodarowania portu Ekomarina i dalszej kontynuacji tej myśli na sąsiednich terenach. 
Po ustąpieniu lodowca, w wyniku działania podlodowcowych rzek, powstały ciągnące się, wypiętrzone, piaszczyste wały, nazwane ozami. 
Ze względu na przewidywalne strumienie pieszych i rowerzystów w obrębie granicy opracowania, jako główny ciąg komunikacyjny zaproponowano promenadę wijącą się niczym polodowcowy oz, łączący morenowe ukształtowanie portu Ekomarina z traktem komunikacyjnym przy Kanale Giżyckim. Motyw moren zostaje powielony i spełnia rolę naturalnej bariery pomiędzy ciągiem pieszym i rowerowym. 
Wijące kształty meandrują wytwarzając tarasy widokowe nad plażą miejską, a wykorzystanie różnicy terenu pomiędzy poziomem promenady i plaży zapewni komfort wypoczynku dla plażowiczów oraz spacerujących turystów. Teren opracowania został podzielony na główne strefy: strefę aktywnej rekreacji (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska sportowe, miejsce do gry w szachy), strefę zabudowy, strefę kultury (amfiteatr na 1500 osób), strefę plaży miejskiej, strefę edukacji (szlak edukacyjny o tematyce mazurskiej). Główną inspiracją przy kształtowaniu brył budynków były elementy charakteryzujące mazurski krajobraz: wiatr, woda, żagle, maszty oraz kadłuby statków. Formy dachów budynków kojarzą się ze wzburzoną wiatrem wodą oraz nawiązują do dynamicznych kształtów kadłubów łódek. Na terenie opracowania zaprojektowano: międzyszkolną bazę sportów wodnych, zaplecze sanitarno – szatniowe plaży miejskiej oraz sezonowe kioski handlowe i elementy małej architektury.
 
zobacz wiecej